FANDOM


Běijīng
北京市
Běijīng Shì
Beijing Image
Skyline of Beijing
Country China
Mayor Guo Jinlong
Area 16,801.25 km²
Population 7,296,962 (Urban)
17,430,000 (Administrative)
Density 1368.32 /km²
Beijing Emblem
Emblem of Běijīng
Website www.ebeijing.gov.cn

Běijīng is the capital of China.

*Population as of 2000

Name S. Hanzi Pop.* Density (/km²) Area (km²)
Chāngpíng 昌平区 615,000 430 1,430.0
Cháoyáng 朝阳区 2,290,000 4,864 470.8
Dàxīng 大兴区 672,000 664 1,012.0
Dōngchéng 东城区 919,000 22,635 40.6
Fángshān 房山区 814,000 436 1,866.7
Fēngtái 丰台区 1,369,000 4,500 304.2
Hǎidiàn 海淀区 2,240,000 5,258 426.0
Huáiróu 怀柔区 296,000 116 2,557.3
Méntóugōu 门头沟区 267,000 201 1,331.3
Mìyún 密云县 420,000 180 2,335.6
Pínggǔ 平谷区 397,000 369 1,075.0
Shíjǐngshān 石景山区 489,000 5,445 89.8
Shùnyì 顺义区 637,000 882 980.0
Tōngzhōu 通州区 674,000 650 870.0
Xīchéng 西城区 1,243,000 26,731 46.5
Yánqìng 延庆县 275,000 139 1,980.0
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.